начало » Новини
19.02.2009
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов и зам. кметът по здравеопазване д-р Слави Георгиев присъстваха на отчетното събрание на кмета на село Бели Извор Тошо Младенов.

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов и зам. кметът по здравеопазване д-р Слави Георгиев присъстваха на отчетното събрание на кмета на село Бели Извор Тошо Младенов.

Пред представителите на общинската администрация и жители на селото Тошо Младенов направи отчет за работата на кметството през 2008 година. Бюджетът за изминалата година е бил 28 582 хиляди лева. Средствата отпуснати по Националната програма “ОСПОЗ” са 4 356 лева, а за опазване на околната среда са отделени 3 437 лева. През изминалата година благодарение на съдействието на община Враца и отпуснатите финансови средства е извършен ремонт в детската градина. Учебното заведение се посещава от 23 деца, за които се грижат 4-души персонал.

Жителите на селото изразиха благодарност лично към инж. Тотю Младенов за бързото решаване на проблема с пода в църквата “Св. Троица”, който е подменен изцяло с отпуснатите финансови средства от община Враца. Пак със средства на община Враца е асфалтиран участък от улица “Христо Ботев” 90% от улиците са осветени. По думите на Тошо Младенов, кметството в Бели извор, работи добре с БКС, които коректно извозват контейнерите с отпадъци два пъти в месеца.

В селото функционира читалище “Бъдеще” с библиотека, която е обновила фонда си със 150 тома нови книги. Читалището е спечелило проект на стойност 1000 лева за компютърна конфигурация от министерството на културата.

Тошо Младенов отчете и доброто взаимодействие с между кметството и ръководството на циментовия завод “Холсим”, който се намира на територията на общината. Бяха обсъдени и редица наболели проблеми като липсата на отводнителна канализация, разширяване на гробищния парк, почистване на река Лева, замърсяването на въздуха. Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов се ангажира лично да следи за разрешаване на проблема с “Холсим”. Ще се работи в три направления партньорство, стриктност и възстановяване на доверието. Инж. Тотю Младенов предложи на жителите да изберат трима свои представители, които да получат право на достъп до завода по всяко време, както и при специалните измервания на контролиращите органи. Представителят на “Холсим” Мая Маринова, директор “Човешки ресурси”, прие идеята и обяви, че денонощно в завода има гореща линия - 66-13-96, на която всеки жител може да подаде сигнал. От своя страна зам. кмета по Здравеопазване д-р Слави Георгиев обеща да възложи на РИОКОЗ да се направи обстоен преглед на населението и на децата. Той обяви и готовността на Община Враца да организира профилактични прегледи, които да дадат по-точна представа за здравния статус на населението.

 

Н. Божилова