начало » Новини
01.03.2016
Община Враца напомня за забраната на движението на каруци в центъра на града

Община Враца напомня, че в централната зона на града е забранено движението на каруци с животинска тяга. Забраната се налага във връзка с изпълнение на Наредба за организация и безопасност на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Враца. Забранява се също и движението на превозни средства с животинска тяга, необорудвани с престилки за животински отпадъци, а също и без светлоотразителни, сигнални и осветителни знаци.

От Община Враца призовават също така собствениците на коне да предприемат мерки за премахване и преустановяване на тяхното отглеждане в регулационните граници на града до 28.04.2016 г. Обръщението е свързано с изпълнение на приетата от Общинския съвет Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца. След посочения срок при констатиране на нарушения ще се налагат санкции в размер от 100 до 500 лв.