начало » Новини
09.03.2016
Община Враца с нов камион за превоз на контейнери

Община Враца получи нов товарен автомобил за превоз на контейнери. Специализираната техника е предоставена във вторник /08.03.16 г./, съгласно сключен договор между Общината и „ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Сметосъбиращата машина е марка „Renault“, има монтирана мултилифт система за транспорт на контейнери и ще се използва за дейностите на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД.

Финансирането на новия камион, което е в размер на 205 362 лв. с ДДС, е за сметка на отчисленията, внесени от Община Враца и Община Мездра по сметка в РИОСВ - Враца, съгласно дяловото им участие като съдружници в „ЕКОПРОЕКТ“ ООД.

При приемането на сметосъбиращата техника е съставен приемателно - предавателен протокол от комисия, в чийто състав влизат зам.-кметът „Устройство на територията“ Мария Попова, началник-отдел „Публична инфраструктура и околна среда“ инж. Огнян Цветков, управителят на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД инж. Начко Найденов, отговорното лице по договора от „ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Петър Александров и управителят на „БАКСТРЕЙД“ ЕООД, подизпълнител на „ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Росица Ангелова.