Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.03.2016
Нивата на язовирите и реките в Община Враца са под критичния минимум

Експерти от Община Враца извършиха проверки на язовирите и реките на територията на общината. Проверени са общо 21 язовира. Установено е, че нивата на инспектираните водоеми са под критичния минимум, спокойни и в рамките на нормалните стойности за настоящия сезон. Единствено язовир „Мраморчица“ прелива и в момента е отворен основният изпускател на водоема. Язовирите в Община Враца имат потенциал да поемат вода от дъждове или от снеготопене. В момента водоемите са пълни от 40 % до 60 %.
Няма опасност от преливане на коритата на реките, които преминават през Община Враца. Всекидневно експертите от администрацията получават данни за състоянието на водните обекти в района.

#
# # # #