Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.03.2016
Проведе се конференция на тема „Интеграционни политики, свързани с интеграцията на младежи в неравностойно положение“

Проведе се конференция на тема „Интеграционни политики, свързани с интеграцията на младежи в неравностойно положение“

 В рамките на проект „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца” с бенефициент община Враца и проектен партньор сдружение „Нов Път“, се проведе конференция на тема „Интеграционни политики, свързани с интеграцията на младежи в неравностойно положение“. Събитието  се състоя на 10 Март 2016 г. в заседателна зала на хотел „Хемус“ - град Враца, като на него присъстваха Петя Долапчиева – заместник-кмет на община Враца,    Роберт Джераси,  Галина Евденова -  началник на Регионален инспекторат по образованието – Враца, представители от публичния и неправителствения сектор.

 

Ръководителят на проектa Калина Дуранкева откри конференцията и представи пред присъстващите целите и приоритетите на изготвената в рамките на проекта Програма за интеграция на младежите в местните общности на територията на област Враца за периода 2014-2020 г. Основната презентация на тема „Интеграционни политики свързани с интеграцията на ученици и младежи в неравностойно положение“ бе изнесена от Галина Евденова, която засегна значението на термина „интеграция“, неговата същност, проявления и мерки за прилагането му. Презентации на различна тематика, свързана с въпросите на интеграция изнесоха Спаска Петрова – експерт „Интеграционни политики“ в Екипа на проекта и Димитър Иванов- младежки работник, Галина Статкова – директор на Ресурсен център – Враца, представители на Фондация „Арете“, Анета Тинчева – регионален координатор на Комисия за защита от дискриминация, Ивет Симеонова – директор на КСУДС „Н.Й.Вапцаров” – град Роман,.

По време на конференцията младежки работници от Младежки център – Враца представиха резултатите от проведена в град Враца инициатива на тема: „Равенство между половете“ по случай 8-ми март – Международен ден на жената, като част от кампанията на Съвета на Европа „No Hate Speech movement“ (Движение на език без омраза). Събитието бе закрито с представяне на късометражен филм, описващ  живота и мечтите на един млад човек, изработен от участници в Клуба по краезнание, журналистика, фотография и дискусии към Младежки Център – Враца, с ръководител Тихомир Машов.

  

Тази публикация е създадена в рамките на проект BG06-105 „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”, Договор Д03-6 / 27.01.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Програмния оператор

 

#
# # # #