начало » Новини
05.04.2016
Приемат се предложения за „Почетен гражданин“ и „Наградата на Враца“

Община Враца започна приемането на номинации за носителите на званието „Почетен гражданин” и „Наградата на Враца” за 2016 г. Издигането на кандидатурите може да бъде направено от институции, сдружения, организации и граждани.

            Със званието „Почетен гражданин” се удостояват физически лица с изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортния живот на града.

„Наградата на Враца” е ежегодна и се присъжда на творци, дейци, общественици, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката, икономиката, здравеопазването, спорта, медиите, социалната сфера и обществения живот за значителния им принос и активна дейност за издигане авторитета на Враца.

Удостояването със званието „Почетен гражданин“ и  „Наградата на Враца” се извършва от Общинския съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. Наградата и званието се връчват от председателя на Общинския съвет на тържествена сесия в деня на Празника на Враца - 1 юни.

            Предложенията се приемат в сградата на общинска администрация, в Центъра за административно обслужване - на гише „Общо деловодство”. Номинациите трябва  да са адресирани до Общински съвет – Враца. Центърът за административно обслужване се намира на ул. „Стефанаки Савов” № 6 и е с работното време от 8.00 ч. до 18.00 ч. без прекъсване.

На последното заседание на Общински съвет- Враца бе избрана Комисия по наградите на Община Враца за Мандат 2015-2019 с председател кметът на Община Враца Калин Каменов.