начало » Новини
12.04.2016
Община Враца започва ремонт на покритата лекоатлетическа писта

Община Враца започва ремонт на покритата лекоатлетическа писта

Община Враца и представители на фирмите за изпълнение, строителен надзор и авторски надзор оформиха протокол, за откриване на строителна площадка по проект „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на „Покрита лекоатлетическа писта” към спортен комплекс „Христо Ботев” гр. Враца.  Документът дава основание за сключване на договор за съфинансиране между Община Враца и  Националния доверителен екофонд /НДЕФ/, които са страните по реализирането на проекта.

            В Капиталовата програма на Община Враца за 2016 г. е заложена сумата от 126 844 лв. за собствено финансиране, а останалите средства се осигуряват от Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

 

          По проекта ще бъдат извършени дейности, които ще повишат енергийната ефективност на обекта. На покритата лекоатлетическа писта ще се извърши подмяна на дограмата и на отоплителната система, ще се изолират топлинно стените, ще се санира покривът и др.

Срокът за реализирането на проекта е 90 календарни дни.