начало » Новини
18.04.2016
Приемат се предложения за кандидатстване по проект „Малки граждански инициативи“

Приемат се предложения за кандидатстване по проект „Малки граждански инициативи“

До 28.04.16 г., жителите на Община Враца могат да подават предложения по проект „Малки граждански инициативи“. Проектното предложение се подава с придружително писмо в Информационен център при Общинска администрация – Враца, адресирано до председателя на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации при Общински съвет – Враца, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа.

По проекта могат да кандидатстват инициативни комитети на граждани, сформирани във връзка с изпълнение на проекта и управителни съвети на етажна собственост. Важно е да се знае, че кандидатите не трябва да са реализирали 2 или повече проекта „Малки граждански инициативи“.

Допустимите дейности, които могат да се реализират по проекта, са подобряване на инфраструктурата в междублокови пространства и общи зелени площи; създаване, възстановяване и оборудване на зони за отдих; изграждане на беседки, спортни и детски площадки; ремонт на детски площадки и спортни съоръжения/само пребоядисване и освежаване/; изграждане, възстановяване, залесяване и зацветяване на терени, предназначени за зелени площи; изграждане на алеи и тротоари, както и други дейности, свързани с подобряване на градската среда.

По проекта се допускат разходи за посадъчен материал, градинско оборудване, транспорт на необходимите по проекта материали и строителни материали.

Максималната стойност на проектно предложение е 3 000 лв., а продължителността на инициативите е до 30.09.16 г.

Постъпилите предложения се оценяват и класират от Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации при Общински съвет – Враца по обявената методика от 01.05.16 г. до 16.05.2016 г.

Средствата, които Община Враца отпуска по проекта „Малки граждански инициативи“, са в размер на 60 000 лв.