начало » Новини
25.02.2009
На 26 и 27 февруари 2009 г. зам.-кмета на Община Враца по туризъм, спорт и оперативни програми Тонка Милева ще участва в национална конференция „Стратегия и добри практики за усъвършенстване на механизмите за координация на политиките за развитие”.

Конференцията е организирана от Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции” на Министерския съвет в изпълнение на проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”, съфинансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Тя ще бъде открита от заместник министър-председателя по управление на европейските фондове г-жа Меглена Плугчиева. Основните теми за обсъждане са свързани с анализ на системите за координация на политиките за развитие, като ще се обърне внимание на методологията и стратегията за тяхното усъвършенстване. Предвидено е и запознаване с опита на Португалия и Унгария в тази насока. Дискусията ще има за цел да се обобщят добрите практики и да се усъвършенстват механизмите за координация на политиките за развитие.

 

С. Ганева