начало » Новини
25.02.2009
На основание чл. 122 а), ал.5 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 27.02.2009 г. до 28.03.2009 г. в:

 

  1. Сградата на Община Враца, гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, ет. 1, ст. 8, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.;
  2. Публичният информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, 14 етаж от 09.00. до 12.00 и от 13.00 до 17.30

 

За контакти и становища:

Олга Ценова – ст. експерт, отдел „Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-68;

Мариян Герганов-началник сектор „Екология” на Община Враца, тел.: 092/62-22-61