начало » Новини
03.06.2016
Сметоизвозващ автомобил ще бъде атракция в кампанията „Да почистим България заедно“ във Враца

Тази година Община Враца ще постави свой акцент в Националната кампания „Да почистим България заедно“, която се организира на 4 юни от bTV, като призове децата да събират и предават разделно боклук. В тази връзка, от 9.30 ч. до 12 ч. в събота - 04.06.16, пред парк „Дъбника“ в жилищния комплекс в града, ще бъде паркиран сметоизвозващ автомобил на БКС - Враца, където деца и ученици ще могат да донесат събрания разделно боклук. Всеки от тях ще получи награда, както и ще може да се качи в специализираната техника на комуналното дружество.

5 са местата тази година, които Община Враца предлага да бъдат почистени. Това са боровата гора, преди базата на Областно пътно управление и гората към ТЕЦ „Младост“, където ще се извърши уборка на леки отпадъци. В останалите три зони: бивша база на ХЕИ, намираща се на ул. "Георги Апостолов" № 2, промишлените зони в града  и боровата гора над ул. "Доспат" в кв. Младост има смесени отпадъци, където ще е необходима и техника. Необходимо е всяка група, която изяви желание, да уведоми за участието си, в почистване на гореспоменатите райони, на тел. 092/62 22 61, за включването в графика на извозване. Получаване на помощни материали - чували и ръкавици ще се извършва в Община Враца, стая № 8.

Извозването на събраните отпадъци ще бъде чрез БКС - Враца, като събраните битови отпадъци ще бъдат извозени до Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, а строителните отпадъци, земни маси и растителни на Разтоварището до кв. Бистрец.

За предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/и др., ще бъдат отворени площадките за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата. Разделно събраните отпадъци в цветните контейнери ще бъдат извозени от „Екопак България“ АД.

 Лица за контакти за провеждането на кампанията през 2016 г.

1.        Инж. Нина Калеева – Директор на Дирекция СИ

Телефони за контакт: 0887 900 353

2.        инж. Огнян Цветков- Нач. отдел ПИОС

Телефони за контакт: 092/624581 в. 251, 092/623 388

3.        Ирена Статкова – Експерт ЕИ

Телефони за контакт: 0882217622

Email: irenastatkova@abv.bg

3. Галя Блехова- Специалист „Екология”

Телефони за контакт: 0887 900 357