начало » Новини
08.06.2016
Калин Каменов откри обучителен семинар на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Калин Каменов откри обучителен семинар на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Кметът на Община Враца Калин Каменов откри в града Седмия последен обучителен семинар, организиран съвместно от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ и Националното сдружение на общините в Република България. Семинарът е свързан с правната рамка на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Кметът на Община Враца Калин Каменов приветства присъстващите и заяви, че идеята на този форум е, не само новоизбраните кметове, но и онези, които имат по-дълъг опит, да чуят от експертите казусите, които са допускани като грешки през годините. „Присъствието Ви на семинара показва загриженост и отговорност към управлението на общините и на районите, за които отговаряте“, допълни още Калин Каменов. 

Лектори на семинара бяха вр. и. д. председател на КПУКИ Николай Николов, както и членовете на Комисията Катя Станева и Паскал Бояджийски. Николов подчерта особената важност на тези семинари в началото на новия мандат на органите на местното самоуправление, предвид факта, че 40% от влезлите в сила решения с конфликт на интереси за първите пет години от дейността на КПУКИ са по отношение на общински съветници, кметове, експерти в местни администрации и управители на общински търговски дружества.

  

Процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси бе представена от Бояджийски, който акцентира и на изискванията, на които трябва да отговорят сигналите, по които се образуват производствата.  Катя Станева разясни режима за подаване на декларации съгласно глава трета от Закона, като се спря на условията за прекратяване на несъвместимост при встъпване в длъжност, правомощията на КПУКИ за санкциониране на просрочените декларации, а така също и режима на обжалване на издадените наказателни постановления по чл. 34 от ЗПУКИ. Николай Николов представи общия състав по чл. 2 и забраните по глава втора и глава пета от ЗПУКИ, нарушаването на които води до конфликт на интереси, като акцентира на типичните случаи на конфликт на интереси в работата на органите на местното самоуправление.

 

В семинара участваха кметове на общини, председатели на общински съвети и председатели и членове на постоянни комисии за конфликт на интереси към общинските съвети от областите Враца, Монтана и Видин.