начало » Новини
04.07.2016
Министерството на труда и социалната политика отпусна допълнително средства по схема „Независим живот“

Министерството на труда и социалната политика отпусна допълнително средства по схема „Независим живот“

На редовно заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е одобрена промяна в операция „Независим живот“ и критериите за разпределяне на средствата. В резултат на това се даде възможност на 16 общини от страната да получат допълнителен финансов ресурс. Сред тях е и Община Враца.

Извършено е разпределяне на неусвоения до момента ресурс по процедурата, който е в размер на 6 мил. лева. Всяка една от 16-те общини ще получи по 375 000 лв. и това ще даде възможност  да  се включат допълнителен брои потребители.

Проект „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в Община Враца“ се изпълнява съгласно подписан договор между Министерство на труда и социалната политика и Община Враца по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Независим живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. (ОПРЧР).

Срокът за изпълнение на проектните дейности е от 01 февруари 2016 г. до 31 октомври 2017 г.

По проекта от 01 май 2016 г. са назначени 15 лични асистента, които са на 4-часов работен ден и се грижат за деца с увреждания. Броят на назначените лица на социалната  услуга „Домашен помощник“ е 32, като те са назначени на 8 часов работен ден и всеки от тях почасово обгрижва 3-ма потребители, в зависимост от оценката на потребностите им. Социалната услуга се предоставя от 01 юни 2016 г. и оказва помощ общо на 92 потребителя от Община Враца.

            Община Враца очаква да получи допълнителни указания, във връзка с усвояване на финансовия ресурс.