начало » Новини
29.07.2016
Калин Каменов представи Инвестиционната програма на Община Враца за 2014-2020 г.

Калин Каменов представи Инвестиционната програма на Община Враца за 2014-2020 г.

Кметът на Община Враца Калин Каменов официално представи подготвените и подадени за оценка проекти, част от одобрената Инвестиционна програма на Община Враца за периода 2014-2020 г.

„В последните месеци успяхме да подготвим и подадем проекти над минимума, който трябва да представим за оценка в  Междинното звено на Община Враца, създадено към Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“. Инвестиционната програма на Община Враца е на стойност 23 млн. лв., а сумата на проектите, които подаваме е над 21 млн. лв.“, обяви кметът Калин Каменов. Инвестиционната програма на Община Враца за 2014-2020г. включва седем проекта, от които пет вече са подадени за оценка в Междинното звено към Общинска администрация. Крайният срок за подаване на останалите два проекта е 31 май 2019 г. Те са с инвестиционен приоритет социална и културна инфраструктура.

 Първият инвестиционен приоритет в програмата е насочен към обновяване на образователната инфраструктура в града. Проект 1 предвижда реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Акад. Иван Ценов“, ЦДГ „Европейчета“ база 1, ЦДГ „Дъга“, ОДЗ „Зора“ , ОДЗ „Знаме на мира“. По проекта ще бъде изградена и спортна зала в СОУ „Христо Ботев“. Общата стойност на дейностите е 6 385 000 лв.

Проект 2 и Проект 3 предвиждат въвеждане на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. По двата проекта е заложено да се извърши реконструкция на 15 сгради на територията на града на обща стойност 4 млн. лв. В инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ попада и Проект 4, който предвижда обновяване на сградата на Община Враца и Представителната зала (Концертна зала).

Проект 5 е с обща стойност 6 975 000 лв., той е най-мащабният, част от Инвестиционната програма на Община Враца за 2014-2020 г. и е по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Ще бъде изцяло обновена централната пешеходна зона от ул. „Кръстьо Българията до ул. „Полк. Лукашов“, пространството между ул. „Полк. Лукашов“, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Гладстоун“, пространството между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Стефанаки Савов“ , пл. „Христо Ботев“ и паркът при църквата „Св. Николай“. Проектът включва рехабилитация и реконструкция на улични мрежи в Централната градска част /ЦГЧ/ около Централната пешеходна зона.

Кметът на Община Враца обяви още, че през следващата седмица Междинното звено на Община Враца ще започне оценка на проектите.

Пресконференцията, във връзка с представяне на проектите, част от Инвестиционната програма на Община Враца, уважи и областният управител Малина Николова. На срещата присъстваха също зам.-кметът по устройство на територията Мария Попова, зам.-кметът по образование, култура, спорт и туризъм Петя Долапчиева и главният архитект на Община Враца Чавдар Спасов.