начало » Новини
02.08.2016
Националната програма за енергийна ефективност – със 100% финансиране до края на 2016 г.

Нов момент в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност през 2016 г. е възможността за безвъзмездно обновяване на сгради с до 36 обекта с жилищно предназначение. В обхвата на Програмата продължават да бъдат включени и многофамилни жилищни сгради с над 36 самостоятелни обекти.

Община Враца ще окаже пълна техническа подкрепа на всички, които желаят да кандидатстват по Програмата. Призоваваме гражданите да се възползват от безвъзмездната финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни и жилищни сгради.

Ползите от програмата за енергийно обновяване на българските домове са намаляване на енергопотреблението на домакинствата, икономия на разходите на домакинствата през зимата, повишаване на стойността на имотите, обновяване на входовете на сградите, придобиване на нов и модерен облик, създаване на по-топли, уютни и красиви домове и подобряване на качеството на живот на живеещите в панелни сгради.

Интересът към програмата от жителите на община Враца постепенно нараства. Доказателство за това са регистрираните общо 45 Сдружения на собственици от началото на 2016 г., а сключените договори за безвъзмездно финансиране са 20. Екипът на администрацията продължава да работи и със Сдружения на собственици, които искат да се включат в Програмата през 2016 г.

За удобство на желаещите да кандидатстват, Община Враца е подготвила необходимата документация, която може да бъде получена в стая 34 в сградата на администрацията. При заявка от граждани, експерти могат да присъстват на събрания на етажните собствености, за разясняване на условията за кандидатстване по Националната програма.

Нека заедно подобрим качеството на живот на жителите на Враца и  облика на града!