начало » Новини
05.10.2016
Община Враца ще прекрати договора с фирмата за доставка на репатриращ автомобил

Община Враца ще прекрати договора с фирмата за доставка на репатриращ автомобил

Община Враца ще прекрати договора с фирма „ЕТАЛОН-ВБ" ООД, която спечели обществената поръчка за „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Враца“. Договорът между Общината и фирмата бе сключен на 14. 09. 2016 г. и е на стойност  57 800 лв., без включен ДДС.

Съгласно договора, фирмата предостави преди дни, посочените автомобили- Марка – “MAN ”, Модел L 2000 4.6 MT и Марка – “LAND ROVER“, Модел  FREELANDER 2.0 DI. Със заповед на кмета Калин Каменов бе създадена комисия за извършване на оглед на автомобилите, за приемане на специализираната техника. В комисията участваха експерти от Община Враца и представител на „БДМ Ауто груп“ ООД- фирмата, която спечели обществената поръчка за обслужване на автомобилите на общинска администрация. При огледа, на който е присъствал и представител на фирмата „ЕТАЛОН-ВБ", доставил техниката по договора, е установено, че  специализираният автомобил марка – “MAN ”, Модел L 2000 4.6 MT представлява „Пътна помощ“, с пригодено устройство тип „паяк“. При тестването се констатира, че автомобилът не може да извършва дейността, съгласно договора, както и че има и пропуски в техническото състояние.

При огледа на втория автомобил - Марка – “LAND ROVER“, Модел  FREELANDER 2.0 DI е констатирано лошо техническо състояние и не може да бъде използван за движение по труднодостъпни терени.

При така установените нередности по автомобилите, Община Враца ще предприеме действия по прекратяване на договора с фирмата „ЕТАЛОН-ВБ" ООД, спечелила обществената поръчка за „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Враца“ и ще бъде обявена нова процедура.