начало » Новини
12.10.2016
В процес на изпълнение е споразумението по мярка „Осигуряване на достъпна среда в Община Враца”

В процес на изпълнение е споразумението, подписано на 26.09.2016г., по мярка „Осигуряване на достъпна среда в Община Враца” на Проект Красива България. В тази връзка на 10.10.2016г. бяха отворени оферти по процедурата за възлагане на обществената поръчка, като фирмите, подали заявка за участие са: „ТЕМПО 94“ ООД – гр. София, „ОПАЛ 94“АД – гр. Враца и „КОМОС“ ООД – гр. София.

Проектът предвижда изграждане на две асансьорни съоръжения, с които да се улесни достъпа на хора с увреждания и инвалиди до сградите на Общинска администрация, Регионална библиотека „Христо Ботев“ и Местни данъци и такси. Те ще бъдат разположени в сградата на Община Враца на ул. „Стефанаки Савов” № 6 и в сградата на Регионална библиотека „Христо Ботев на ул. „Петропавловска” № 43.

Съгласно сключеното между Община Враца и Министерство на труда и социалната политика споразумение, изграждането и отчитането на двете асансьорни съоръжения трябва да приключи до края на годината. По време на строително-монтажните дейности ще бъде създадена организация, която да не прекъсва работния процес на служителите в Община Враца. 

Чрез реализирането на проекта, сградата на Общинска администрация ще отговори и на изискванията на Наредба №4/2009 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ за Проектиране, изпълнение и поддръжка на сградите в съответните изисквания за достъпна среда за населението, включително и хора с увреждания.

Общата стойност на проекта е 168 849 лв. с ДДС, в т.ч. 146 899 лв. – финансиране от Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ и 21 950 лв. –  съфинансиране от Община Враца. Разпределението на общия бюджет е както следва: 160 407 лв. за строително-монтажни работи на обекта и 8 442 лв. за организация, оперативно управление и контрол от ПКБ.

Изграждането на двата асансьора е включено и в одобрения проект за ремонт на сградата на Община Враца.