начало » Новини
28.10.2016
МОСВ спасява водния цикъл на Враца с 80 млн. лв.

МОСВ спасява водния цикъл на Враца с 80 млн. лв.

Договор за безвъзмездна финансова помощ за довършване на водния цикъл на Враца беше подписан днес между министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на града Калин Каменов.

„Днес вече трябваше са сме забравили за водния цикъл на Враца. Проектът беше провален. Сега за кратък период трябва да завършим дейности, проспани през годините,“ каза кметът Калин Каменов. Той благодари за разбирането и помощта, която Община Враца получава от Министерството на околната среда и водите, и без чието съдействие финализирането на проекта ще е много трудно.

„80 млн. лв. предоставя МОСВ чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за довършването на този изстрадал и изстрадан от гражданите на Враца проект - най-големият в сектор „Води“, каза министър Василева.

„Толкова години след старта му още не е завършен нито един компонент. Фазирането е голям успех на Министерския съвет - така спасихме от фалит община Враца, която или трябваше да осигури 80 млн.лв. за приключването му,  или да върне вече усвоените милиони“, подчерта министърът. Тя обаче предупреди, че проектът продължава да е рисков. Той трябва да бъде приключен в рамките на 26 месеца, затова мобилизацията трябва да е на 100%.

Министър Василева благодари на гражданите на Враца за търпението.

„Проектът е изключително важен, защото ще се пречиства водата на целия град. Ще се подобри качеството на живот. Сега има рекордни аварии във ВиК мрежата, което създава неудобства на жителите. Загубите по тръбите са над 70%“, отбеляза министър Василева.

В рамките на втората фаза ще бъде изградена и рехабилитирана още 36 км ВиК мрежа в градската част. Ще се извърши и реконструкцията на два магистрални водопровода, които доставят вода на Враца от яз. „Среченска бара“. В първата фаза от проекта работата по тях беше блокирана, защото азбестоциментовият нямаше законноустановен сервитут.  Сега подробният устройствен план е готов и са осигурени средства за обезщетения на собствениците. Ще се извърши и пълното обновяване на ПСОВ с ново механично и електрооборудване, изграждане на нови и обновяване на стари сгради и съоръжения.

Проектът за изграждане на интегрирания воден цикъл на Враца попада в категорията на „големите“ и е одобрен с решение на Европейската комисия от 17 декември 2009 г. Първоначалната му стойност е 136 373 288 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ - близо 124 млн. лв.

Липсата на добра организация при изпълнението на проекта през годините доведе до голямо забавяне и превръщането му в един от рисковите. Някои от дейностите бяха изпълнени на 50%, а други – като рехабилитацията и реконструкцията на довеждащите водопроводи от яз. "Среченска бара" до града, не бяха стартирали.

Спасителният вариант беше проектът да бъде фазиран, т.е. изпълнението и въвеждането в експлоатация на мощностите да се реализира в новия програмен период. На 5 август 2016 г. Европейската комисия даде зелена светлина за довършване на водния цикъл на града.

Преди подписването на договора, министър Василева и кметът Калин Каменов посетиха градската пречиствателна станция, а след това и улиците „Иванка Ботева“, където беше извършена рехабилитация на ВиК мрежата по първа фаза от проекта, както пл. „Св. Софроний Врачански“ и ул. „Алеко Константинов“, където са възстановени асфалтовите настилки, нарушени от дейностите на Водния цикъл.