Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.03.2009
Община Враца кандидатства с проект “Врата към съхранената природа – туристическа дестинация „Вратцата и долината на река Лева”.

Община Враца внася проект за участие в Националният конкурс ЕДЕН 2009 „Отлична туристическа дестинация” в Държавната Агенция по туризъм. Конкурсът се провежда за втора година с подкрепата на Европейската комисия. Темата на европейския проект за 2009 г. е "Туризъм и защитени територии". За победителите не се предвижда награда с обичайния финансов бонус, но печелившата туристическа дестинация, ще влезе в новата карта на Европа.

Туристическата дестинация „Вратцата и долината на река Лева” предлага завършен продукт на екотуризма в съчетание с елементи на селски туризъм. Проектът е насочен към туристи с интереси към природата за кратки и средни преходи, алпинисти, орнитолози и ботаници. Основните туристически дейности на дестинацията включват нощувки в селски къщи за гости, преходи по Врачанската екопътека, интерактивни беседи, наблюдение на птици за наблюдение на редките екземпляри - Египетски лешояд, Скален орел, Белоопашат мишелов, Сокол скитник, пикници, скално катерене и алпинизъм, фолклорна анимация, посещение на Центъра за сувенири „От нас - та по света” в село Згориград и други.

Партньори по проекта са ДПП ”Врачански Балкан”, Читалище „Пробуда 1923”, Регионалният исторически музей, Регионалната инспекция по околна среда и води - Враца, Сдруженията „Балкански тайни” и Клуб „Приятели на ПП ”Врачански Балкан”.

Развитието на дестинацията „Вратцата и долината на река Лева” е включено в Програмата за развитие на туризма на Община Враца /2008- 2010г./ и в краткосрочните планове на ДПП”Врачански Балкан”

 

Б.Банкова