Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.03.2009
Да се изгради цялостен проект за организация на движението в град Враца разпореди кмета на общината инж. Тотю Младенов.

Той съобщи, че ще се работи за изготвяне на работен проект за нов генерален транспортен план на Враца. В процеса на разработка планът ще търпи промени, но най-общо ще обхваща ключови детайли – пътища, пътни съоръжения, светофарна уредба, видеонаблюдение, паркоместа и т. н. Въвеждането му трябва да облекчи движението и да намали броя инцидентите по пътищата в града.

Много години един от големите проблеми на областния град е липсата на гаражи за автомобилите, които буквално задръстват улиците и тротоарите. През последните няколко години броят на автомобилите се е увеличил почти три пъти и сега те наброяват около 30 хиляди. Има идеи за изграждане на паркинги с две или три нива под земята и толкова над земята. Различни варианти се обсъждат за собствеността на обектите – да се запазят като общинска собственост, да се продадат или да се отдават под наем. Очаква се инициатива да проявят предприемачите. Общината ще е винаги единият от бенефициентите, а другият трябва да бъдат частни фирми или юридически лица.

Генерален план за организация на движението ще се разработи за цялата територия на Враца като ще включва всички райони, жилищни комплекси и комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на пътните превозни средства.

Чрез разработване на проекта се цели да се създаде бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари, удобство на участниците в пътното движение, ефективно използване на пропускателната способност на изградената пътна мрежа, спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на вредните въздействия от автомобилния транспорт. Предвижда се проектирането да бъде направено до края на 2009 година.

В проекта ще бъде включено и перо за закупване на паяк, с който ще се отстраняват неправилно паркираните автомобили. Ще се издаде заповед, която ще забранява гаражите да се дават под наем и да не се използват по предназначение.

 

Н. Божилова