Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.03.2009
Резултати от конкурса за емблема /лого/ на Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет”

     Днес, 17 март 2009 год., комисия, назначена със заповед №353/13.03.2009 год. на кмета на Община Враца с председател Кирил Беков – зам.председател на ПК по култура и вероизповедания към Общински съвет Враца, разгледа постъпилите дванадесет проекта за  емблема /лого/  на  Международен фолклорен фестивал /МФФ/ “Врачанска пролет” и определи следното класиране:

     Първо място се присъжда на проекта на Силвия Равнополска. Проектът става официално лого на МФФ “Врачанска пролет”. Авторските права стават притежание на Община Враца.

     Второ  място се присъжда на проекта на Тодор Митов.

 

     Проектите, които не са класирани, могат да бъдат получени  обратно в десетдневен  срок след обявяване на резултата.