Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.03.2009
Заместник-кметът на община Враца по туризъм, спорт и оперативни програми Тони Милева беше организатор на състоялата се среща за развитието на туризма на тема „На туризъм и почивка в община Враца”.

Заместник-кметът на община Враца по туризъм, спорт и оперативни програми Тони Милева беше организатор на състоялата се среща за развитието на туризма на тема „На туризъм и почивка в община Враца”.

     Участието взеха представители на Българската асоциация по алтернативен туризъм, Дирекция „Природен парк Врачански балкан”, хотелиери и ресторантьори. 70 хиляди лева е отделила до този момент община Враца за популяризиране на град Враца и региона като привлекателна туристическа дестинация. Ръководството на общината прави всичко възможно за развитието на туризма, заяви на срещата зам. кмета Тони Милева. Като част от инициативата е включено и издаването на справочник за туристическите маршрути във Враца и ПП “Врачански Балкан”. В изданието ще бъдат публикувани и подробни туристически карти. Община Враца ще бъде представена и в още няколко туристически справочника, както и в петия поред пътеводител, издаван от Българската асоциация за алтернативен туризъм /БААТ/. На срещата бяха представени и резултатите от участието на община Враца на провелото се туристическо изложение в София- 26-та Международна туристическа борса “Ваканция & СПА ЕКСПО-2009”. По време на изложението към Враца и региона е проявен изключителен интерес, съобщи зам. Кмета Тони Милева. Осъществени са директни контакти с тур-оператори, които желаят да работят съвместно с хотели във Враца и региона. Елеонора Йосифова от БААТ представи пред присъстващите и проекта “Зелена къща” във връзка с нарастващия интерес към етикета “еко” в хотелиерството в България и в частност във Враца. Придобиването на сертификата “Зелена къща” включва изисквания, които потвърждават критериите за сигурност, комфорт, както и желание към устойчиво управление на мястото за настаняване. Придобиването на сертификат Зелена къща показва отношението пред туристите от цяла Европа, които познават ЕСЕАТ и търсят своето настаняване чрез пътеводителите и електронните база данни. Новината, която зам. кмета Тони Милева съобщи на провелата се среща беше одобрения от Министерството на Регионалното развитие и благоустройство проект – “Между приятели и добри съседи”, подадено по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.2-01/2008- “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Договарящият орган е взел решение проектното предложение да бъде финансирано по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 за максималната стойност от 189 865, 60 лв. т.е 100% от общо допустимите разходи по проекта.