Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.01.2017
Община Враца ще предложи „БКС - Враца“ да стане общинско предприятие

На заседание на Общинския съвет, кметът Калин Каменов ще предложи „БКС - Враца“ ЕООД да бъде преобразувано в общинско предприятие. Причините, които той посочи са свързани с остарялата техника, с която дружеството осъществява своите задължения, финансова нестабилност, както и отговорността, която трябва да се носи за несправяне с възложените дейности. „Всяка година, със сумата, която Общината плаща за ДДС, както и начислената от Дружеството печалба, в размер на 8%  за всяка извършена дейност, може да се купуват по няколко нови машини. Залъгваме се, че имаме техника, а тя в същото време не работи.“, каза Каменов и допълни, че когато има проблем, се търси решение.

 В момента принципал на „БКС - Враца“ е Общинският съвет, а Община Враца е възложител. За да премине дружеството от търговско в общинско предприятие, трябва да се стартира процедура по ликвидация, да се избере ликвидатор, който да направи оценка на пасивите и активите на дружеството.

Кметът Калин Каменов уточни, че докато тече процедурата, дейността на „БКС - Враца“ няма да пострада. „Това, което искаме да направим е в интерес на гражданите, да има по-голям контрол  и няма да има необезпечени дейности“, допълни още Каменов.

#
# # # #