Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.01.2017
Община Враца подготвя инвестиционно проектиране на Административно-търговския център

Община Враца подготвя инвестиционно проектиране на Административно-търговския център, който ще бъде на мястото на Сувенирната палата в града. За неговото изграждане са разработени и критерии за участие в процедура по намиране на потенциален инвеститор.

Освен нормите, записани в Закона за обществените поръчки, Община Враца ще поиска от потенциалния инвеститор да изготви, за собствена сметка работен устройствен план и да го съгласува с Националния институт за недвижимо културно наследство, към Министерство на културата. Това се налага поради факта, че сградите, заобикалящи съоръжението на Сувенирната палата са част от архитектурното и културно наследство на града. Друго условие, което ще бъде заложено в процедурата е изработване на идеен инвестиционен проект, който да бъде дискутиран с граждани по време на обществено обсъждане /отново за сметка на инвеститора/.

Община Враца ще поиска и изготвяне на технически /работен/ проект, в който да бъдат отразени вижданията на обществото, които отговарят на закона и не компрометират проекта, като след окончателното приключване, техническият проект трябва да бъде съгласуван в Община Враца.

Издаването на разрешение за строеж ще бъде за сметка на инвеститора, като документът ще бъде на името на Община Враца. В изискванията са заложени още - предлагане на подходяща организация на строителството и срокове за изпълнение на обекта.

Особено важен, в поставените критерии, е процентът полезна търговска и офисна площ, който потенциалният инвеститор ще предостави на Община Враца.

#
# # # #