Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.01.2017
Кметът инициира среща за разкриването на денонощна аптека във Враца

Кметът инициира среща за разкриването на денонощна аптека във Враца

Разкриването на денонощна аптека във Враца бе темата на проведената среща, инициирана от кмета Калин Каменов с общопрактикуващи лекари, фармацевти и представители на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет - Враца. „Искам заедно да обсъдим вариантите за разкриването на денонощна аптека или за нощно дежурство в града, за да може нуждаещите се врачани да имат достъп до медикаменти по всяко време“, каза Каменов и посочи, че трябва да се намери вариант, който да бъде приемлив за всички.

Председателят на Регионалната колегия на фармацевтите във Враца Анна Пенева обобщи какви са причините, поради които до този момент в града да не функционира денонощна аптека. „Недостигът на персонал и икономическа нерентабилност са основните причини аптеките да не работят през нощта“, поясни Пенева и допълни, че в една аптека задължително трябва да има магистър-фармацевт, а достатъчно квалифицирани кадри в града няма.  Представители на фармацевтите уточниха още, преди няколко години е имало аптека, която е била денонощна, но след извършен икономически анализ е установено, че приходите не могат да покрият разходите, както за персонал, така и за консумативи и тя е затворила. В момента във Враца има аптека, която работи най-късно до 23.00 ч.

Кметът Калин Каменов посочи два варианта за разкриване на денонощна аптека или нощно дежурства. Той заяви, че Община Враца ще дофинансира денонощна аптека. „Аз като кмет поемам ангажимент за субсидиране на дадена аптека, което да обезпечи нощно дежурство“, каза Каменов и предложи друг вариант, чрез който аптеките в града да дават по график нощни дежурства. На територията на града броя на аптеките е 31.

На срещата присъстваха и председателят на Регионалната колегия на общопрактикуващите лекари д-р Емил Миленков и зам.-председателят д-р Даниела Торбова, които също заявиха своето желание във Враца да има денонощна аптека. Фармацевтите допълниха, че в началото на месец февруари ще имат Годишно - общо събрание, на което ще поставят въпроса пред своите колеги и ще го обсъдят.

Разискването на темата за денонощна аптека във Враца ще продължи и на втора среща, на която ще бъдат поканени да присъстват и представители на големи фармацевтични компании, които също да изкажат практики от други градове в страната. Община Враца очаква предложения и от други здравни експерти и организации. 

#
# # # #