Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
23.01.2017
Община Враца увеличава еднократната финансова помощ за новородено дете

Стойността на еднократната финансова помощ, която отпуска Община Враца за новородено дете, за 2017 г. ще бъде увеличена на 200 лв., а  250 лв. ще получат родителите на близнаци. С това, кметът на Община Враца Калин Каменов спази поетия в началото на своя мандат ангажимент, всяка година помощите за новородени деца да нарастват с 50 лв. Миналата година те бяха 150 лв. за новородено и 200 лв. за близнаци.

На предстоящо заседание на Общинския съвет, ще бъде предложен за гласуване Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Враца. Право на подпомагане ще имат лицата, навършили 18-годишна възраст към датата на раждане, като сумите ще бъдат отпускани за отглеждане до трето поредно дете. Изключение ще бъде направено за родителите на близнаци, тризнаци и т.н. Право на подпомагане ще имат и семействата, осиновили дете до 10-годишна възраст.

Помощта няма да бъде зависима от доходите на семейството, като право да я получат ще имат лицата, вписани в удостоверението за раждане, при условие, че детето не е оставено за отглеждане в социална институция и налице са родителските права.

Съгласно Правилника, средствата ще се отпускат при едновременното наличие на следните условия: новороденото или осиновено дете е с постоянен адрес на територията на община Враца; към момента на подаване на заявлението двамата родители са с настоящ адрес на територията на общината, като единият от тях е постоянен адрес на територията на община Враца, не по-малко две години от датата на подаване на заявлението за отпускане на средствата. Право на помощта ще имат родители на новородени или осиновени деца, след 31.12.2016 г.

Общият размер на средствата за 2017 г., заложени в бюджета на Община Враца е 90 000 лв. За изминалата 2016 г. са изплатени еднократни помощи за новородени в размер на 67 200 лв., като още 4 400 лв. са разплатени за предходната 2015 г.

#
# # # #