Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
23.03.2009
ОБЩИНА ВРАЦА ЩЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ОБЩИНА ВРАЦА ЩЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Община Враца спечели ново финансиране чрез оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Проектът “Между приятели и добри съседи” е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Той ще се реализира в партньорство с общините Козлодуй, Мездра и Мизия, чуждестранни партньори са община Мел и Провинциален консорциум за обучение Феррара – Италия. Неговата цел е ускоряване на туристическото развитие на област Враца, чрез обмен на опит и добри практики със сродни италиански общини. Целеви групи са представителите на местни и държавни власти и туристическия бизнес от целевия район. Предвидени са семинари, които ще се провеждат на ротационен принцип във всяка една от участващите в проекта български общини. Обученията ще бъдат водени от италианските партньори и ще съдържат най-доброто от италианския опит. Планирани са и учебни посещения на италианските общини Мел и Феррара и съседни общини от провинции Беллуно и Емилия – Романя за обмен на опит. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат разработени анализ на туристическия потенциал на целевия район, методология за разработване на атракции и туристически продукт, план за действие при разработване на общ туристически продукт, маркетингова и комуникационна стратегии, свързани с изработването на рекламни печатни материали и пилотен проект за разработване и внедряване на регионален туристически продукт.

Проектобюджетът е на стойност 190 хил. лева. Реализацията му ще доведе до формулирането и прилагането на единна политика за туристическо развитие на района, основана на отличителните му предимства, при широко прилагане на опита на италианските партньори. Разработените по проекта материали ще поставят началото на бъдещото планиране и целенасочено развитие на туризма в района.

 

                                                   Заместник-кмет по туризъм,спорт

                                                               и оперативни програми  - Тони Милева

 

Март, 23, 2009