начало » Новини
13.02.2017
Подменят отоплителната инсталация в СУ „Васил Кънчов“

Подменят отоплителната инсталация в СУ „Васил Кънчов“

Започна изпълнението на строително-монтажни дейности в СУ „Васил Кънчов“, които се извършват по проект за въвеждане на енергийно ефективни мерки в образователната инфраструктура. Проектът се изпълняван от Община Враца съвместно с Асоциация "Норск Енерджи" от Осло - Норвегия, на базата на подписано партньорско споразумение. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В края на миналата година учебното заведение получи финансиране в размер на 232 819,48 лв. без ДДС или 279 383,38 лв., с ДДС. По проекта за въвеждане на енергийна ефективност се предвижда ремонт и оптимизиране на отоплителната инсталация. С изпълнението на проекта ще бъде подобрен комфортът в сградата на учебното заведение, ще се намалят бюджетните разходи за отопление и електроенергия, ще се минимизират разходите за експлоатационна поддръжка на енергетичните съоръжения.