Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.03.2017
Проект „Демонстрационен център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадъчни води“ ще се открие във Враца

Проект „Демонстрационен център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадъчни води“ ще се открие във Враца

Проект „Демонстрационен център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадъчни води (JIИTПOB)“ ще бъде открит до края на месеца във Враца и е първият, който се реализира в страната. Средствата за изграждането са предоставени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството от бюджета на министерството за 2016 г., по програма 4 „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация” и са на стойност 180 000 лв. Центърът се намира на територията на Пречиствателната станция във Враца. Две локални пречиствателни станции са дарени от немска фондация, като едната ще се намира в село Згориград.

Проектът „Демонстрационен център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадъчни води (JIИTПOB)“, гp. Враца има за цел да се създаде център за децентрализирано пречистване на отпадъчни води, като комбинация от модулни пречиствателни станции за отпадъчни води /МПСОВ/, работещи по различни технологични схеми, съответно изискващи различна поддръжка и система за обслужване, за да предложи на пазара възможност за реализация на устойчиви технологии за децентрално пречистване на отпадъчни води.

Центърът ще бъде използван за обучение и образование на различни аудитории от страната и чужбина.

Възможните целеви групи са, както производители и доставчици на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води, така и експерти по контрол, експлоатация и поддръжка на децентрализирани системи, университетите и институциите, органите изискващи одобрение  на такъв тип системи и др.