Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.03.2017
С над 200 000 лв. по проект „Красива България“ Община Враца ще облагороди дворното пространство в детска градина „Щастливо детство“

Община Враца спечели проект по „Красива България“, чрез който ще се извърши благоустрояване на дворното пространство на детска градина „Щастливо детство“ в града. Проектното предложение бе одобрено преди дни от Управителния съвет на „Красива България“ и е по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура".

Проектът е с общ бюджет 251 630 лв., в т.ч. строително-монтажните работи са на стойност 226 000 лв. Чрез предвидените ремонтни дейности ще се подобри съществуващото положение на дворното пространство, което не отговаря на изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

На територията на площадките, които ще се ремонтират, има съществуващи детски съоръжения, които са предвидени за демонтаж, тъй като са в лошо състояние и не отговарят на изискванията за настилките. Запазват се само пясъчниците, които ще се обновят, а съществуващите беседки, пейки и кошчета ще се премахнат.

Всяка от площадките ще бъде оборудвана с различни видове детски съоръжения - пързалка и кула с покрив, различни клатушки с пружина, различни занимателни/ тематични игри и др. Предвижда се и всички детски съоръжения да бъдат и монтирани спрямо изискванията и монтажните схеми на производителя и разположени върху ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи. Всяка от площадките ще бъде оборудвана и с нови пейки и кошчета за отпадъци.

По проекта се предвижда и полагането на нови базалтови плочи по алеи и пътеки, нови бордюри. За обезпечаване на достъпа до определени зони се планира изграждането на настилка с базалтови плочи на тревна фуга.

Зоните на площадките в детската градина, ще бъдат презатревени за интензивно натоварване след изравняване на нивата от ремонта на площадките.

Проектът, който ще бъде реализиран до края на годината, ще допринесе значително за подобряване на облика на детското заведение.

Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата, стимулиране на заетостта в страната и постигане на нейната устойчивост. Той подкрепя проекти от социалната инфраструктура, насочени към обновяването на социално значими обекти и се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда за съответната година по бюджета на МТСП.