начало » Новини
24.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ

Община Враца уведомява всички жители на града и кварталите - Бистрец и Кулата, че самовключването в новоизградената канализация по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца" е незаконосъобразно. То създава рискове за околната среда и населението, предпоставка е и за възникване на епидемии. Действието на жителите по присъединяването без разрешение подлежи на санкциониране.

След въвеждане на обекта в експлоатация жителите на града и кварталите ще имат право да бъдат включени в новоизградената канализация.