начало » Новини
27.03.2017
Кампания с фокус доброволчество „Дари време”/ “Give your time

Кампанията на Община Враца има за цел да информира младежите по отношение на доброволчеството, като отговори на четири важни въпроса:


1. Какво е доброволчество и какви са разликите му с дарителство и спонсорство?


2. Какви са ползите от доброволчеството за мен и за организацията, в която съм доброволец?


3. Къде във Враца мога да бъда доброволец?


4. Как да създам „кауза”, „инициатива” или „как да обединя приятелите си около обща идея”?

Координиращата част от кампанията се изразява в свързване на доброволци/екипи/групи от младежи, които имат идея за доброволческа инициатива със съответните организации, които могат да съдействат или подкрепят реализирането на идеята.

За повече информация facebook: https://www.facebook.com/DariVreme/.