Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
03.05.2017
До края на 2017 г. Водният цикъл на Враца ще завърши дейностите в рамките на града

До края на 2017 г. Водният цикъл на Враца ще завърши дейностите в рамките на града

До края на 2017 г. ще приключат дейностите по Водния цикъл на Враца в рамките на града. Това съобщи пред медиите зам.-кметът по устройство на територията, строителство и обществени поръчки в Община Враца Мария Попова. Тя изнесе данни за важния за града проект от началото на неговото стартиране и състоянието му сега. На срещата присъстваха още Крум Горанов - ръководител на звеното за управление на проекта за Воден Цикъл, Ивайло Иванов - юрист в Община Враца, Борислав Димитров - Оперативен директор в „Понсстройинженеринг“ АД, Иван Иванов - подпомагащ звеното за изпълнение на проекта, по отношение на довеждащия водопровод „Среченска бара“,  Бруно Ваш - председател на Надзора и Емил Йончев - представител на Надзора.

„Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” стартира своето изпълнение през м. декември 2012 г. и заедно с реконструкцията на довеждащия водопровод, срокът му за изпълнение е бил януари 2016 г. До този период е трябвало да приключат и изпитванията на цялата мрежа, всички разплащания, отчитане на проекти. Проектът включва няколко етапа на изпълнение. По отношение на градската част има две линейни части и това са Етап 1 и Етап 2. Успоредно с двата етапа се изпълнява и пречиствателната станция. Четвъртият етап е реконструкция и доизграждане на довеждаща инфраструктура, която включва 33,3 км. довеждащ водопровод, разположен на територията на две области и 4 общини.  Общо 480 имота.

На 1 ноември 2015 г., когато екипът на кмета Калин Каменов пое управлението на Община Враца установи, че по всички договори за строителство има значително забавяне, както и влошена комуникация между фирмите от етапите на изпълнение и Общината като възложител. Относно договорите за реконструкция на градската част ВиК мрежа – Етап 1 е изпълнено 73 % от канализацията и 83 % от водопроводната мрежа. По договора за реконструкция на градската ВиК мрежа - Етап 2 е изпълнен 67 % канализация и 77 % водопровод. В последствие се установява, че 25 % от дейностите на Етап 2 са некачествено изпълнени и негодни за експлоатация. По договора за реконструкция на пречиствателни води, финансовото изпълнение е било 48 %. „През целия период не са налагани никакви неустойки за забавяне, работата течеше бавно и неефективно.“, каза още Попова.

През м. юли 2016 г., след изключително много работа -събиране на данни и отчитане, проектното предложение на Община Враца беше фазирано. „По този начин е спасен един провален проект, който нямаше шанс да бъде завършен, ако не беше обезпечен финансово“, допълни още зам.-кметът. Чрез подписване на договора за втора фаза, чиято обща стойност е около 88 млн. лв., проектът за Воден цикъл на Враца е обезпечен финансово до 2020 г. 

Зам.-кметът Мария Попова посочи още, че през миналата година повече от 50 улици са възстановени с асфалтови настилки, като част от тях частично, други цялостно. „Тук искам да уточня, че в проекта дейности за цялостно асфалтиране на улици не са предвидени. Асфалтира се само частта, която е разкопана.“, добави още Попова.  Предвид тежкото състояние на улиците във Враца, ръководството на Община Враца взе решение да подаде искане към Инженера и с негово становище част от улиците в града да бъдат асфалтирани цялостно. Това може да стане с провизорните суми по проекта, които включват непредвидени разходи. По този начин през изминалата година са възстановени настилките на целия площад „Св. Софроний Врачански“, улиците: „Алеко Константинов“, „Любен Каравелов“, „Иван Рилски“, „Осогово“, „Радан Войвода“, „Кубадин“, „Леденик“, „Людмил Кирков“, пред блоковите пространства на блокове „Орбита“, „Химици“-общо 11 улици, а траншейно са възстановени улиците „Иван Тричков“, „Беласица“, „Вежен“, „Скакля“, „Ангел Грамчев“, „Мак“, „Мито Анков“, „Сан Стефано“, „Г. Апостолов“ и др. - общо 50 улици. През тази година Община Враца предвижда също да подаде искания относно провизорни суми, за да могат те да се използват максимално за цялостно асфалтиране.

По отношение на Пречиствателната станция, през 2016 г. е завършен Етап 1 от реконструкцията. Тази година, по представен график, предстои до 30 юни да завърши и Втори етап на пречиствателната станция и тя да бъде пусната в експлоатация.

Относно довеждащия водопровод Мария Попова обясни, че вече има одобрен подробен устройствен план за неговата реконструкция и изграждане. Към момента се събират всички необходими документи от общините, които са включени в трасето на водопровода за сервитут върху имотите, което включва 480 имота, голяма част от тях и частни. Водят се поетапно обещетителни  процедури за учредяване сервитута на трасето и се предвижда през тази година Община Враца да има разрешение за строеж и да започне успешно и реконструкцията на довеждащия водопровод.

Сериозни са проблемите, които установява екипът на кмета на Община Враца Калин Каменов. Относно реконструкцията на довеждащия водопровод са платени авансово 11 млн. лв., с ДДС, като тези пари не са обезпечени с валидни банкови гаранции, тъй като голяма част от гаранцията е във фалиралата вече банка КТБ, а друга малка част са в друга финансова институция. Многократно Общината е изпращала покани до изпълнителите за подновяване на банковите си гаранции, но реакция от тяхна страна няма. „По случая сме подали сигнал до прокуратурата и тече разследване. Въпреки всичко това, Община Враца използва всички законови процедури, да не се възпрепятства изпълнението и на тази част от проекта.“, обясни Попова. Тя допълни още, че междувременно всички договори са били изтекли и изпълнителите на линейната част и Пречиствателната станция продължават изпълнението на строително-монтажните работни в режим на неустойка, като е наложен максимален предварителен размер. Продължен е и договорът с надзора по проекта и от тази гледна точка Община Враца е осигурила абсолютно всичко необходимо, този проект да върви безпрепятствено.

Мария Попова даде разяснение и относно договорните отношения с фирма „Понсстройинженеринг“ АД. В края на миналата година, през ноември месец, Община Враца започна да води процедура по съставяне на акт 10 и по прекратяване на договора с изпълнителя на Етап 2 „Понсстройинженериг“ АД. „ От наша страна всички компромиси и преговори бяха изчерпани, а диалогът-приключил. Пуснахме уведомление за прекратяване и няколко месеца обследвахме участъците, които „Понсстройинженериг“ АД е завършил и е започнал, за да установим фактическото състояние на обекта.“, каза още зам.-кметът. Междувременно „Понсстройинженериг“ АД изпадна в тежко финансово състояние и акциите на дружеството са придобити от Българска банка за развитие. Назначен е депозитар, който към настоящия момент е управител по закона за особените залози. Цялата собственост на фирмата и всичките договори, заложени в Българската банка се управляват от нея. „Това ни провокира да се опитаме, за пореден път да завършим максимално бързо водния цикъл и да започнем преговори за споразумение за продължаване на работата по Етап 2.“, допълва Попова. На 10 април, т.г., се подписа споразумение между Община Враца и настоящия управител по закона за особените залози на „Понсстройинженеринг“ АД, за продължаване на работата и в него са фиксирани конкретни дати за завършване на видовете дейности. Изпълнителят трябва да започне работа по проекта на 9 май. В приложенията към споразумението са включени завършване на участъците, които засягат асфалтиране на улици, възложени от Агенция „Пътна инфраструктура“, отстраняване на некачествени работи, стартиране на незапочнати участъци, както и изключително важната част - завършване на участъците, които се засичат с дейностите на Етап 1. Именно това, възпрепятства приключването на  100% на Етап 1, които към момента са изпълните 99% от възложените строително-монтажни работи.

На 24 ноември 2016 г. Община Враца получи писмо, в което се посочва, че до две седмици Общината трябва да  плати над 27 млн. лв.  финансова корекция по фаза 1 на Водния цикъл, по абсолютно всички договори, които са изпълнявани, включително и този за техническа помощ. Към настоящия момент, Общината оспорва тези корекции и се опитва по всякакъв начин да защити интереса на града и да не се налага да възстановява тази сума в такъв размер. Попова добави, че в тази сума влиза и платеният аванс от 11 млн. лв. за довеждащия водопровод, като дейност там въобще не е стартирала, около 4 млн. лв. е финансовата корекция по договора на Етап 2, и др. „В първа фаза са платени около 45 млн. лв., като се оказа че доста голяма част - над 50 % не се верифицират, това е резултатът от неправилното управление и изпълнение на проекта“, каза още зам.-кметът.

 „Надяваме се да приключим с минимални финансови корекции и щети за гражданите. Успоредно с тези проблеми плащаме не малки суми по регресни искове на граждани, които са претърпели щети от разкопаните улици. Наясно сме каква е обстановката в града. Наистина до края на годината, така както вървят нещата, се надяваме да излезем от града по отношение на Водния цикъл и да бъдат завършени и улиците, които са разкопани.“, допълни още Мария Попова.

#
# # # #