Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.05.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществено обсъждане във връзка с приемане на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на община Враца. Законът за предучилищно и училищно образование, в сила от 01.08.2017г.задължава общините да приемат такава общинска наредба.

 С предлаганата Наредба се регламентират условията и редът на записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в община Враца. Разпоредбите на Наредбата се отнасят и за общинските училища, които осигуряват предучилищно образование. Регламентира се и работата на детските градини в неучебно време и сборните групи през летния период. В приложенията към Наредбата са разработени критерии за прием в детските градини и са посочени необходимите документи за доказване на обстоятелствата.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11 май 2017 г., от 16.00 ч. в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

#
# # # #