начало » Новини
11.05.2017
С над 6 млн. лв. Враца ще изгради най-модерния университетски филиал в страната

С над 6 млн. лв. Враца ще изгради най-модерния университетски филиал в страната

„Изказвам огромната си благодарност към кмета на Община Враца Калин Каменов за подкрепата и съдействието от негова страна по стартиране на проект, чрез който ще бъде изградена една модерна и съвременна учебна база в града“. С тези думи проф. Пенка Маринова, директор на филиал „Проф. д-р Иван Митев“ във Враца към Медицински университет – София откри срещата, на която бе представен проект „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки за Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място.“ На представянето на проекта, което се проведе в корпуса на филиала, присъстваха кмета на Община Враца Калин Каменов, председателят на Общински съвет Румен Антов, ректорът на Медицински университет – София проф. д-р Виктор Златков и екипът на проекта.

„Удовлетворен съм от случващото се, защото това е важна крачка напред. Минахме през трудностите заедно и стигнахме до момента, до който договорът беше подписан. С реализирането на проекта, Враца ще изгради най-модерния университетски филиал в страната. Това ще доведе до повече студенти не само от региона, но и от страната. Надявам се, успешният край на проекта да е пример за едно ползотворно сътрудничество между местната власт и Медицинския университет. Нещо повече – надявам се по този начин да покажем и на други университети, че Община Враца е добър партньор за реализиране на модерни и съвременни проекти.“ – каза кметът Каменов на срещата.

Проектът е финансиран с над 6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Срокът за неговото изпълнение е краят на месец април 2018 г. Основната цел е подобряване качеството на учебната среда за образование на студенти и преподаватели от Медицински университет, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – град Враца, чрез осигуряване на модернизирана и рентабилна образователна инфраструктура. При реализирането на проекта ще се извърши реконструкция и преустройство на съществуващите сгради. Предвижда се да бъдат обособени нови кабинети, зали за обучение на студентите, библиотека с читалня, физкултурен салон, както и облагородяване на дворното пространство със спортни площадки и зони за отдих. В сградата ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност. Проектът предвижда доставяне на специализирана медицинска техника като – дефибрилатори, тренировъчни модели за интубация, модели за хирургичен шев на ръка, различни макети на скелет на човешкото тяло и съоръжения, предоставящи възможности за практическа подготовка.

            „Изключително съм благодарен на кмета на Община Враца Калин Каменов за оказаната безрезервна подкрепа за проекта. С реализирането му ще се изгради  една модерна база, с европейски облик. Убеден съм, че след една година, базата на филиала на Медицинския университет във Враца, ще бъде по-добра от тази в София“ – заяви ректорът на Медицинския университет – София проф.д-р. Златков.

 

Кметът Калин Каменов, заедно с проф. Златков и проф. Маринова направиха оглед на ремонтните дейности, които текат в момента в сградата, където ще се помещава новата база на филиала. Модерният корпус ще бъде разкрит в сградата на бившия Химически техникум в града.