начало » Новини
25.05.2017
Предприети действия за визуализиране на данните от автоматичната измервателна станция (АИС „Ж.П.Гара”), за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, на интернет страницата на Община Враца.

      Във връзка с дадено предписание от РИОСВ Враца, на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, за предприемане действия за визуализиране на данните от автоматичната измервателна станция (АИС „Ж. П. Гара”), за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, от интернет страницата на Община Враца може да получите необходимата информация, както следва:

 

1.     На челната интернет страница на Община Враца е активиран банер „Информация за състоянието на атмосферния въздух”. Тук може да се видят всички данни, отчитани в АИС „Ж.П.Гара” в реално време.

 

2.     На вътрешна страница (раздел „Екология” – „Въздух”), може да се получи допълнителна информация за състоянието на атмосферния въздух, както в реално време, така и през определени периоди, в т.ч.:

v    допустими норми за превишения на различните измервани показатели.

v    статистика, за констатирани превишения на наблюдаваните показатели, за периода 2007 год. – 2016 год.