начало » Новини
06.04.2009
По изрично искане на кмета на община Враца инж. Тотю Младенов от следващата седмица ще стартира основно почистване на кварталите в града.

От днес БКС започва основно измиване на улиците във Враца, като ще се започне от високите части на града. За ефективно осъществяване на дейностите ще се сформира група за ударно почистване на всички квартали. Ще се извърши подравняване на празните площи, подрязване на короните на дърветата, отстраняване на самораслите храсти, ръчно събиране на опаковки и други отпадъци, почистване на местата за изхвърляне на пепел и на микросметищата. Специално внимание ще се отдели на площите около детските площадки и местата за обществено ползване.

Екологичната инициатива на общината ще продължи близо седмица. Дейностите по нея са заложени в подробна програма и график по дни за съответните комплекси и населени места. Те са разработени след извършен оглед на всички проблемни точки във Враца и възникналите нерегламентирани сметища.

Програмата предвижда ръчно и машинно почистване на териториите за обществено ползване, измиване на улиците, събиране и изнасяне на строителни, битови, едрогабаритни и растителни отпадъци, както и премахване на нерегламентираните замърсявания.

Кметът на община Враца призова всички фирми, училища, детски градини, неправителствени организации и граждани активно да се включат в инициативата и заедно да почистят, както своите домове и офиси, така и междублоковите пространства, дворовете на училищата, улиците и парковете.

За целта Община Враца има намерение да осигури безплатни ръкавици и чували за еднократна употреба на всички граждани, които се включат в инициативата.

След приключване на кампанията по пролетно почистване екоинспектори ще извършват редовни проверки. При установяване на нови нерегламентирани замърсявания и не-поддържане чистотата на територията на общината, на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

 

Н. Божилова