Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.05.2017
Кметът Калин Каменов откри нова географска и метеорологична площадка в СУ „Христо Ботев“

   Нова географска и метеорологична площадка в двора на Средно училище „Христо Ботев“ откри кметът Калин Каменов. Метеорологичната станция е изградена във връзка с трите юбилейни годишнини на гимназията.
   „Пожелавам на всички вас, новата метеорологична станция в СУ „Христо Ботев“ да се пази. Да се използва по предназначение, да бъде стимул за вас, когато практикувате, учите и изследвате климатичните промени и условия и тя да ви даде възможност при бъдещото ви обучение да имате достатъчно много знания, учения и компетенции, които да ви помогнат винаги да бъдете първи в изпитите, които ви предстоят и да се гордеете, че сте възпитаници на училище „Христо Ботев“!“ - каза в приветствието си Каменов.

   Метеорологичната станция е снабдена със соларен панел, а в кабинета по география на училището е инсталирано електронно табло, на което ще се наблюдават данните за всички климатични системи. Новата придобивка дава възможност за метеорологични измервания чрез интегрирана сензорна група, която включва сензори за температура, влажност, валеж, слънчева радиация, налягане, посока и скорост на вятъра. Измерванията ще се правят  няколко пъти на ден.
   Сградата на учебното заведение е снабдена с електронни дисплеи в коридорите, на които ще има актуална информация за метеорологичната обстановка.
   Директорът на СУ „Христо Ботев“ Виктор Кръстев уточни, че гимназията е изградила връзка с катедра „Климатология и Хидрология“ в Геолого - географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, благодарение на която училището ще може да изпраща данни за всички климатични елементи. Подобни данни ще бъдат изпращани и в Асоциацията на професионалните географи и регионалисти, ще изпращаме данните за всички климатични елементи и ще отчитаме промените.
   Метеорологичната площадка предоставя възможност на всички ученици в школото да прилагат наученото, чрез практически упражнения в часовете по География и икономика.

#
# # # #