Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.05.2017
Трета работна среща за контрол на дейностите по Водния цикъл се проведе във Враца

    Трета работна среща, свързана с контрола на изпълнението на дейностите по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“ се проведе в Заседателната зала на Община Враца. На срещата, която е между Община Враца, Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ /УО ОПОС/ и фирмата за строителен надзор на Водния цикъл „Консулгал БГ Партнърс“, присъстваха кметът Калин Каменов, зам.-кметът Мария Попова, екипът за изпълнение на проекта от Община Враца, Яна Георгиева – гл. директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, Бруно Ваш – ръководител екип в „Консулгал БГ Партънърс” ООД, Емил Йочев – резидент инженер, както и експерти от Министерството на околната среда и водите.

    С цел контрол на изпълнението на дейностите по проекта, работни срещи се провеждат на всеки две седмици. На третата среща, екипът на Община Враца отчете напредъка и изпълнението на Водния цикъл и докладва изпълнението на дейностите по процедурите, свързани с получаване на разрешение за строеж за захранващия водопровод от яз. „Среченска бара” до град Враца.
    Обстойно бе разгледано изпълнението и на дейностите по договора за пречиствателната станция за отпадъчни води. Установено бе, че  представения график за завършване на обекта се изпълнява в срок. До края на 30 юни 2017 г. се очаква да се приключи работата по всички подобекти, свързани с технологичната част.
    По договора за Етап 1, с изпълнител „Воден цикъл 2011“ ДЗЗД, изграждането на градската „ВиК“ мрежа е завършено на 99%. Довършва се възстановяването на настилките в кв. Кулата и връзките с участъци, изпълнявани от Етап 2, с изпълнител „Понсстройинженеринг“.
   По договора за Етап 2, последният работен график е предаден на 25.05.2017 г. и в него е фиксирана крайна дата за приключване на строително-монтажните работи – 30.09.2017 г. Към този момент работят 4 екипа, следвайки графика.
  След срещата екипът, воден от Яна Георгиева - главен директор на ГД ОПОС и ръководител на УО на ОПОС, извърши проверка на място на обектите от Пречиствателната станция за отпадъчни води, участъци от градската „ВиК“ мрежа, на които работят  фирмите по Етап 1 и Етап 2, като нередности не са констатирани.

#
# # # #