начало » Новини
09.06.2017
Възобновени са дейностите по Воден цикъл в кв. Бистрец

Възобновени са дейностите по Воден цикъл в кв. Бистрец

От 18 май, в квартал Бистрец са възобновени строително-монтажните дейности и в момента интензивно се работи по Етап 2 на Водния цикъл. Зам.-кметът по устройство на територията, строителство и обществени поръчки Мария Попова извърши проверка на работата по проект Воден цикъл в квартал Бистрец. На инспекцията присъстваха още ръководителят на звено „Воден цикъл“ към Община Враца - Крум Горанов, експертът на Етап 2 към Строителен надзор - Пейчо Пейчев, ръководителят на СМР във фирмата изпълнител „Понсстройинженеринг“-АД – Найден Николаев и кметският пълномощник на кв. Бистрец - Владимир Николов.

 От 01.11.2016 г. Изпълнителят беше спрял работа на обекта в кв. Бистрец. В периода 01.11.2016 - 01.03.2017 г. са провеждани процедури по прекратяване на договора. След 15.03.17 г. са проведени нови преговори с Изпълнителя и Управителя по Закона за особените залози, назначен от Българска банка за развитие и след поемане на гаранции от банката на 10.04.2017 г е подписано споразумение между Община Враца и „Понсстройинженеринг“ АД за продължаване на работа и конкретни дати за завършване на видове работи.

Строително-монтажните дейности в кв. Бистрец са изпълнени на 90%, като след извършено обследване и контрол с камера робот е установено, че около 40 % от тях са некачествени, включително и улици, които са трайншено асфалтирани. В обхвата на проекта e включено и изграждането на нова канализация в кв. Бистрец, включително РЦС и Затвора  с обща дължина 9650 м.

На срещата, представителят на строителя - Найден Николаев представи  график, в който се посочва, че до 30 септември ще бъдат завършени всички констатирани нередности, ще се изпълнени останалите дейности, предвидени в проекта, както и ще се асфалтират улиците, по които ще се извършват строително-монтажните работи. Николаев бе категоричен, че фирмата е поела ангажимент за отстраняване на некачествените и проблемни участъци в кв. Бистрец по проекта Воден цикъл.