начало » Новини
09.06.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

относно необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Враца, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, уведомява местната общност - граждани и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на Община Враца, за организиране на обществено обсъждане във връзка със стартиране на процедура за отпускане на банков кредит на стойност 70 000 лв. и срок на погасяване 36 месеца, съгласно предоставена оферта за кредит при определени индикативни условия и параметри от финансовата институция на „ДКЦ – I - Враца“ ЕООД, като Община Враца е гарант за обезпечаване на плащането.

Целта на кредита е финансово подпомагане на медицинските дейности и подобряване инфраструктурата на базите на дружеството. Средствата са необходими за осигуряване топлофициране на Втора поликлиника, находяща се на ул. „Вапцаров“ № 4, както и за окончателно изплащане на закупената нова лабораторна апаратура и модерен ехограф, както и консумативите за работа с тях.

С направените инвестиции значително ще се подобри качеството на медицинското обслужване на гражданите, бързото и точно диагностициране и ефективното и своевременно лечение.

Обществената консултация ще се проведе на 15 юни /четвъртък/ 2017 г., от 17.00 ч., в Салона на Първа поликлиника, с адрес: гр. Враца, бул. „Втори юни“ № 66, ет. 5.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.

 

 

 

 

С уважение,

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА