Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
04.07.2017
Община Враца извършва ежедневни проверки на блоковете, които се санират по Националната програма

Община Враца извършва ежедневни проверки на блоковете, които се санират по Националната програма

Експерти на Община Враца инспектират всеки ден блоковете, които се обновяват по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По време на текущите проверки служителите провеждат срещи с живущите в сградата, като отговарят или съдействат при разрешаването на постъпили въпроси. Ежедневно, строителните обекти се проверяват и от представители на строителен надзор и инвеститорски контрол.

На всеки 5 и 10 дни се извършва междинна съвместна проверка, на която присъстват представители на Община Враца, строителен надзор, инвеститорски контрол, фирмата-изпълнител и председателят на Сдружението на собствениците. На работната среща се оглежда обектът, обсъждат се предстоящите строително-монтажни работи, възникнали казуси от страна на живущите в блока, на които отговарят компетентните служители, както се правят и допълнителни разяснения, свързани с Националната програма. Експертите уточняват, че Община Враца трябва да спазва условията и заложените рамки, както да  позволява финансирането само на допустимите по Програмата дейности.

 

Община Враца призовава жителите да се възползват и да кандидатстват по проект „Малки граждански инициативи“ за облагородяване на междублоковото пространство, като по този начин целият район около обновените блокове ще бъде с нова и по-добра визия. По време на проверките експерти ще разясняват правилата за участие в проекта, който се финансира от Община Враца.

Завършени са строително-ремонтите дейности на жилищните сгради на ул. „Васил Кънчов“ 2А и ж.к. „Дъбника“ бл. 144. До края на месец юли ще бъдат изцяло обновени още 5 блока и те са: бл. 74 в ж.к. „Сениче“, бл. 36 в ж.к. „Дъбника“, бл. 1 в ж.к. „Младост“ и жилищните сгради на ул. „Братя Миладинови“ №10 и на бул. „Втори юни“ №70. След въвеждане в експлоатация на готовите блокове, ще се проведат общи събрания, на които експерти от община Враца ще предоставят пълна информация и повече разяснения относно гаранционните срокове на обекта.

#
# # # #