Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
04.07.2017
Калин Каменов: Центърът за правата на децата ще промени положително много детски съдби

Калин Каменов: Центърът за правата на децата ще промени положително много детски съдби

„Сигурен съм, че Центърът за правата на децата ще покаже скоро добри резултати, ще промени положително много детски съдби и ще отвори прозорци за тяхната реализация“, каза кметът Калин Каменов при откриването на Центъра, който се реализира по проект, съвместно със Сдружението за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България /СПСПД ФИЦЕ-България/. Каменов благодари на партньорите и добави, че с качествена превенция и ефективна работа ще се помогне на децата, които имат нужда от подкрепа и съдействие. На откриването присъстваха още Дашенка Кралева - Председател на СПСПД ФИЦЕ - България, Адриян Георгиев – експерт от Държавната агенция за закрила на детето, Айлин Барсанова от Национална мрежа за децата, представители на социални институции и др.

Центърът за правата на децата в община Враца се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. В община Враца дейностите ще се управляват и реализират от СПСПД ФИЦЕ-България.

Основните задачите, по които ще работи екипът на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители, с цел да се гарантира спазването на правата им. В рамките на услугата ще се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона - жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви.

Центърът за правата на децата се помещава на ул. „Поп Андрей - Зорница” № 4, като помещението е предоставено за безвъзмездно ползване от Община Враца. Извършен бе ремонт и оборудване на помещението. В Центъра ще работят психолог и социален работник.

#
# # # #