начало » Новини
04.08.2017
Община Враца кандидатства с проекти за нов туристически продукт и „смарт“ градски транспорт

Община Враца кандидатства с проекти за нов туристически продукт и „смарт“ градски транспорт

Заявленията за интерес на два трансгранични проекта на Община Враца получиха одобрение в рамките на първа фаза от кандидатстването по третата покана на Програма „ИНТЕРРЕГ VA Румъния – България 2014-2020“. Максималната допустима стойност на финансиране, което двете проектни предложения могат да получат е 3.7 млн. евро. 

Първият проект носи наименованието „Геопарковете по Долен Дунав – възможност за опазване и устойчиво развитие на геоморфоложко и геоложко наследство”. Той е с бенефициент Община Враца и партньори Община Поноареле, Община Роман и Фондация „Лице за изкуство и култура“. Основна цел на проекта е подобряване на устойчивото използване на културното и природно наследство и ресурси. Дейностите на територията на община Враца предвиждат изграждане на туристическа инфраструктура и пешеходен туристически маршрут при природната забележителност „Божи мост” в Чиренско-Лиляшкия карстов район и изграждане на карстов ландшафтен парк „Понора“, който обхваща части от землищата на Враца и селата Лиляче, Чирен и Мраморен. В община Роман по проекта е заложено създаване на комплексен информационно-туристически и ландшафтен парк „Камено поле – Кунино“ и реставрация на културната ценност „Пустата църква“, която ще бъде начало на пешеходния туристически маршрут. От румънска страна, в проектопредложението Община Поноареле е заложила изграждане на туристически информационен център и създаване на пешеходен маршрут в района на тяхната природна забележителност, също наречена „Божия мост“.

Във второто проектно предложение „Инвестиционни решения при управление на градския транспорт“, водещ партньор е румънската община Дробета - Турну Северин. Обща цел на проекта е приемане на интегрирани интелигентни решения за развитието на двата града. Идеята на проекта включва създаване на приложение за смартфон „смарт град“, което да информира хората за графиците на обществения транспорт, трафика и пътната инфраструктура, да позволява автоматично плащане на паркинг, да предоставя туристическа информация и др. Специфичните цели на предложението предвиждат разработване на платформа за управление на трафика, подобряване на услугите за мобилност в трансграничния регион и изграждане на интелигентен паркинг.

Списъкът с одобрените проекти бе оповестен в рамките на деветото заседание на Комитета за наблюдение по програмата, което се проведе на 2-ри август. По време на заседанието бе одобрен и окончателният текст на Насоките за кандидатстване за втората фаза по поканата. Крайният срок за подаване на проектните предложения е средата на месец октомври 2017 г.