начало » Новини
14.04.2009
ЗАПОВЕД № 459/09.04.2009 г. във връзка с избиране на членове на Европейски парламент от Република България

ЗАПОВЕД

№ 459/09.04.2009 г.

            На основание чл. 45 ал.2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следните избирателни секции в Община Враца:

 

Враца 1- 80 секция
Челопек 81
Паволче  82
Косталево 83
Веслец 84
Горно Пещене 85
Тишевица 86
Вировско 87
Мраморен 88
Голямо Пещене 89
Баница 90 и 91
Мало Пещене 92
Оходен 93
Згориград 94 и 95
Нефела 96
Бели извор 97
Власатица 98
Лиляче 99 и 100
Чирен 101
Девене 102
Три кладенци 103
Лютаджик 104
Върбица 105
Затвора 106
МБАЛ “Хр. Ботев” 107

            Предлагам на Районната избирателна комисия да определи номерата на избрателните секции в Община Враца, в съответствие с настоящата заповед.

 

            Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Общината г-н Пламен Кръстев.

инж. Т. Младенов, кмет