начало » Новини
14.04.2009
ЗАПОВЕД № 468 от 13.04.2009 г. във връзка с избиране на членове на Европейски парламент от Република България

З А П О В Е Д

№ 468 от 13.04.2009 г.

 

Относно: Определяне на пунктовете за гласуване,във връзка с избиране на членове на Европейски парламент от Република България на 07.06.2009 г./съгласно чл.45 ал.4/

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

следните пунктовете за гласуване в Община Враца

 

Населено място и място за гласуване

№ на избирателна секция

 1

 Враца ОПУ “П.Берон”, ул. “Огоста” № 4

1,2,9,10

 2

 Враца ОУ “В.Левски”, ж.к. Младост

3,4,5,6

 3

 Враца Стоматологична поликлиника ул.”Ген. Леонов” № 95

7,8,11,12 

 4

 Враца НУ „Ив. Вазов”, бул. „Демокрация” № 23

13,14,15, 17

 5

 Враца ЕГ “Йоан Екзарх”,ул.”Цар Обединител”№9

18,19,20

 6

 Враца СОУ “Хр. Ботев”, ул. ”Ген. Леонов” № 37

16, 21,22,23,24

 7

 Враца ПМГ ”Акад. Иван Ценов”, бул. “Демокрация“ № 18

25,26

 8

 Враца СОУ ”К. Тричков”, ул.”Антим I” № 12

27,28,35,36

 9

 Враца СОУ ”От.Паисий”, ул. “Ал. Стамболийски” № 10

29,30,31

 10

 Враца НУ “С. Врачански”, ул. “Ст. Кялъчев” №2

32,33,34

 11

 Враца НУ “Ив. Младенов”, ул.”Антим I” № 4

37,38,39

 12

 Враца СОУ ”В. Кънчов”, ул. Хан Аспарух” № 17

40,41,42,43, 44,45 

 13

 Враца ОУ “Кирил и Методий”, ул.“Сестри Хаджикръстеви” №14

46,47,48,49

 14

 Враца Текстилен техникум

50,51,52,53

 15

 Враца НУ “Н. Войводов”, ж.к. Дъбника

54,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,
66,67,68,69,70,71,
72,73,74,75,76,77,80

 16

 кв. Бистрец ОУ “Ив. Рилски”

78

 17

 кв. Кулата – салона

79

 18

 с. Челопек - сграда земед. коопер.

81

 19

 с. Паволче - училището

82 

 20

 с. Косталево – клуба

83

 21

 С. Веслец – столовата

84

 22

 с. Горно Пещене - салона до кметство

85

 23

 с. Тишевица - училището

86

 24

 с. Вировско - читалището

87

 25

 с. Мраморен - училището

88 

 26

 с. Голямо Пещене - училището

89 

 27

 с. Баница - училището

90 

 28

 с. Баница - читалището

91 

 29

 с. Мало Пещене - салона

92 

 30

 с. Оходен - клуба

93 

 31

 с. Згориград - училището

94,95 

 32

 с. Нефела - читалището

96 

 33

 с. Бели извор - клуба

97 

 34

 с. Власатица - училището

98 

 35

 с. Лиляче - училището

99 

 36

 с. Лиляче - читалището

100 

 37

 с. Чирен - читалището

101 

 38

 с. Девене - читалището

102 

 39

 с. Три кладенци - читалището

103 

 40

 с. Лютаджик - столова

104 

 41

 с. Върбица - кметството

105 

 42

 Затвора

106 

 43

 МБАЛ ”Хр. Ботев”

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Т. Младенов, кмет