начало » Новини
25.09.2017
Община Враца въвеждане на мерки за енергийна ефективност на още 15 жилищни сгради

            Община Враца стартира въвеждането на мерки за енергийна ефективност на 15 жилищни блока в града. Дейностите са на обща стойност близо 4 млн. лв. и се изпълняват по проектите „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“ и „Проект 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. 

            В началото на месец септември за 15-те блока бяха избрани изпълнителите на инженеринг (включващ проектиране, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор) и строителен надзор. Дейностите по „Проект 1" ще се осъществяват от ДЗЗД „М-Билд Милениум“ - София. За изпълнител на инженеринг по „Проект 2" е избран ДЗЗД „Церб ЕАД – Артис ЕООД" - София. Строителен надзор по „Проект 1" ще упражнява „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД – София, а за „Проект 2“, след проведен конкурс е избран „Кодас консултинг ЕООД“ - София. За извършване на независима външна преценка на допустимостта и правотата на направените проектни разходи са сключени и договори с независим одитор.

            В рамките на „Проект 1" ще бъдат обновени 7 жилищни сгради, намиращи се на ул. „Г. С Раковски” №15; бул. „Никола Войводов" 38; бул. „Алеко Константинов" 7; ул. „Димитраки Хаджитошев" 29; ул. „Стоян Кялъчев" 19, 21; бул. „Мито Орозов" 57 и бул. „Демокрация" 2.

Осемте сгради, които ще бъдат обновени по „Проект 2" са с адрес: ул. „Ангел Грамчев” №1; бул. „Никола Войводов" 20; бул. „Никола Войводов" 6; бул. „Христо Ботев" 79; ул. „Петропавловска" 56; ул. „Петропавловска" 42; бул. „Никола Войводов" 1 и ул. „Спас Соколов" 22.

            Дейностите по внедряване на енергийно ефективни мерки в 15-те многофамилни жилищни сгради включват топлоизолиране, саниране, подмяна на дограма, както и обновяване на общите части - ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка, подмяна на стълбищно осветление и др. Проектите са насочени към подобряване на жилищните условия и енергийно обновяване на жилищния фонд в града. Двата проекта са резултат от внимателно проучване на проблемите и конкретните нужди на целевата територия – Враца, направени при съставянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/.

            За точното спазване на предмета на договора и навременното изпълнение на дейностите по проекта е сформиран екип от експерти от общинската администрация. Екипът по управление на проекта ще следи също и за спазването на основните задължения на изпълнителите по отношение на оперативното изпълнение на договора, а също така и за недопускане на превишаване на права и неспазване на задължения, залегнали в договорите.