начало » Новини
25.09.2017
За над 2 млн. лева през последните месеци Община Враца асфалтира улици в града и селата

За над 2 млн. лева през последните месеци Община Враца асфалтира улици в града и селата

От 21 юни тази година Община Враца стартира асфалтирането на 18 улици в града, някои от които в изключително тежко състояние. Финансовите средства, на стойност 2 млн. лв., бяха отпуснати с постановление на Министерски съвет. Към момента са приключени ремонтните дейности на 12 улици, обновени са тротоарите и бордюрите към тях. Ремонтирани са и алеите към „Хижата”.

В Централната градска част са приключени ремонтните дейности на ул. „Морава”, ул. „Цвета Кръстенякова”, ул. „Иванчо Цветков” и ул. „Иванка Ботева” (тротоарите са правени от „Каро Трейдинг” ООД, а асфалтирането е с провизорните суми от проект Воден цикъл). В промишлените зони на града са асфалтирани улиците „Свежест”, „Шипка”, „Изгрев” и „Никола Вапцаров”. Изграден и оформен е паркинг на бл. 26 в ж. к. „Дъбника“. В района има обособени тротоарни и зелени ивици, където по искане на живущите ще бъдат насадени и дръвчета. Продължават ремонтите на  ул.  „Трайко Китанчев”  и на още една улица в Промишлена зона (покрай бившия завод Мебел). През последната седмица са възстановени и 3 улици в кв. Кулата, като там асфалтирането продължава.

Предстои да бъдат асфалтирани и ул. „Стоян Заимов” (от кръстовището с бул. „Мито Орозов” до площад „Софроний Врачански”) и бул. „Мито Орозов” (от светофарите на площад „Руски” до подлеза на „Лукойл”). Общо асфалтирани са 15 000  м2 . След актуване и приемане на улиците, ремонтирани със средствата, отпуснати от Министерски съвет,  при наличие на финансов ресурс ще бъде планирана рехабилитация и на други улици на територията на град Враца.

Благодарение на финансовата дисциплина, спазвана от Община Враца, е направена рехабилитация на пътни участъци от четвъртокласната пътна мрежа, финансирани от Капиталовата програма. Средствата, определени за извършването на ремонтните дейности са в  размер на 354 170 лв.

Приключен е ремонтът  на  четвъртокласните пътища  при селата:  Мраморен – Голямо Пещене, Чирен – Девене – Три Кладенци. Предстои да бъдат ремонтирани участъци от четвъртокласната пътна мрежа при селата Бели Извор, Власатица,  Лиляче и Косталево.

Обектите са с едногодишен гаранционен срок, определен в съответствие с Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Ремонтите на изброените четвъртокласни пътища са извършени качествено, а процесът на работа беше контролиран регулярно от експерти на Община Враца. Предстои да бъдат извършени и ремонти на пътната мрежа в рамките на селата Згориград, Паволче, Косталево, Веслец, Горно Пещене, Мраморен, Баница, Оходен, Бели Извор, Власатица, Чирен и Лютаджик. От 25 септември започна оглед и остойностяване на място в изброените села.