начало » Новини
25.09.2017
Община Враца отчита напредък по изпълнението на строителните договори от Интегрирания проект за воден цикъл

Община Враца отчита напредък по изпълнението на  строителните договори от Интегрирания проект за воден цикъл

Община Враца през последните месеци отчита напредък на изпълнението на строителните договори от Интегрирания проект за воден цикъл на града. По Договор № С 206 / 31.10.2012 г. „Реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап І”  основните работи по подобекти са завършени, предстои окончателно приемане на дейностите и въвеждане в експлоатация. Изпълнените обеми към днешна дата са както следва:  канализация – 95 % и  водопровод – 98 %.  Остава да се направят връзки между двата етапа, асфалтиране на пътни участъци в кв. „Кулата" и да се изградят допълнителни сградни канализационни отклонения и сградни водопроводни отклонения. В момента се извършват инспекции на новоизградените проводи с камера - робот, като при констатиране на  дефекти, те се отстраняват от изпълнителя. Сертифицирани са 94,67 % от договорна стойност.

По Договор № С 220 / 05.12.2012 г. „Реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап ІІ” изпълнението е както следва: канализация – 91 % и водопровод – 94 %. В момента се захранват новите водопроводи и се пресвързват отклонения. Изпълняват се строително-монтажни работи по канализацията на ул. „Петропавловска", при „Винпром" и „Дом на туриста". Извършват се инспекции на новоизградените проводи с камера - робот, като при констатиране на  дефекти, те се отстраняват от изпълнителя. Сертифицирани са 56,70 % от договорна стойност.