начало » Новини
25.09.2017
Община Враца инвестира 100 000 лева за детски площадки

Община Враца инвестира 100 000 лева за детски площадки

През настоящата година Община Враца ще изгради две нови детски площадки в ж.к. „Сениче“ и ж.к. „Дъбника“ – между блоковете №147 и №16. До края на годината ще бъде извършен и основен ремонт на още две съоръжения - в градинката на площад „Левски“ и площадката срещу „Топлофикация“. Стойността на инвестицията на четирите площадки възлиза на 100 000 лв.

За целта са изготвени проекти, които да отговарят на изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Проведена е и процедура за избор на изпълнител.

Строително-монтажните дейности включват: демонтаж на съществуващите амортизирани съоръжения, подравняване на терена и направа на стоманобетонова основа и бордюри. Детските площадки ще бъдат с ударопоглъщаща настилка, като ще бъдат монтирани и комбинирани детски съоръжения с улеи - пързалки, люлки, клатушки, пясъчници, пейки, огради и други.